Skip to main content

Kaskádové systémy

SX Rotary Joints
Kaskádové parní systémy se používají tam, kde se postupně mění požadovaný tlak a teplota páry. Jsou ideální pro systémy, které vyžadují postupně se snižující teplotu.

Pára z kotle nejprve vstupuje do sekce procesu, která vyžaduje nejvíce tepla. Část této páry zkondenzuje a uvolní své teplo. Když pára a kondenzát opouštějí dané místo v systému, mají nižší teplotu. Kondenzát je poté oddělen ze suché páry a vrácen do kotle. Suchá pára je vehnána do následující části procesu za nižšího tlaku a teploty.

Vlastnosti

  • Postupné zvyšování nebo snižování teploty
  • Je vyžadován jediný zdroj páry
  • Není potřeba vysokotlaká hnací pára
  • Maximalizuje elektrický výkon v zařízeních s turbínami

Výhody

  • Různé teploty v průběhu procesu
  • Jednoduché potrubí
  • Jednoduchá údržba
  • Energeticky úsporné řešení

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.