Skip to main content

Systemy kaskadowe

SX Rotary Joints

Kaskadowe systemy pary są stosowane tam, gdzie wymagane ciśnienie pary i temperatura stopniowo ulegają zmianie w procesie produkcyjnym. Są idealne w systemach, które wymagają coraz to mniejszej temperatury.

Para z kotła wchodzi do sekcji procesu produkcyjnego wymagającej najwięcej ciepła. Część pary skrapla się, uwalniając nagromadzone w niej ciepło. Gdy para i kondensat opuszczają tę sekcję, znajdują się już pod niższym ciśnieniem. Kondensat jest oddzielany od pary przelotowej i zwracany do kotła. Para przelotowa zasila następną część procesu produkcyjnego przy niższym ciśnieniu i temperaturze.

Cechy charakterystyczne

  • Stopniowo podnosi lub obniża temperaturę

  • Wymagane pojedyncze źródło pary

  • Nie jest potrzebna para robocza pod wysokim ciśnieniem

  • Maksymalizuje produkcję energii elektrycznej w instalacjach z turbinami

Korzyści

  • Zróżnicowane temperatury w procesie produkcyjnym

  • Proste rurociągi

  • Prosta konserwacja

  • Energooszczędność

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant