Skip to main content

Kompensacyjne i elastyczne złącza

Złącza kompensacyjne zapewniają odpowiedź na naprężenia spowodowane rozszerzalnością mechaniczną i termiczną oraz kurczeniem się rurociągów z powodu różnych temperatur otoczenia, różnych temperatur obsługiwanych materiałów i składu materiałowego rurociągu. Złącza kompensacyjne zapewniają również pochłanianie drgań mechanicznych od momentu uruchomienia pompy.

Kadant
© Kadant