Skip to main content

Odpowietrzacz

Deaerator tank
Zbiorniki odpowietrzaczy są przeznaczone do usuwania powietrza, w szczególności tlenu, z wody produkcyjnej.
Dostarczają wodę do produkcji i kondensat z recyklingu do kotła. Odpowietrzacze zapobiegają korozji systemu i zmniejszają zużycie energii i chemikaliów.

Cechy charakterystyczne

 • Zredukowanie ilości O2 do 0,005 cm3/l

 • Dostępne dwa rozmiary zbiorników
 • Solidna specyfikacja zbiornika
 • Pompy zasilające o zmiennej prędkości obrotowej
 • W pełni zamknięty wskaźnik poziomu ze stali nierdzewnej
 • Nadajnik dyferencjalny ciśnienia poziomu wody
 • Podstawa odporna na aktywność sejsmiczną
 • Kontrola za pomocą sterowników PLC kotłowni (opcjonalnie)

Korzyści

 • Zmniejszona korozja
 • Elastyczność w stosowaniu
 • Wydłużona żywotność zbiornika
 • Dostosowuje się do wymagań kotła
 • Wysoka widoczność i bezpieczeństwo
 • Długoterminowa trwałość
 • Wspólna konstrukcja dla wszystkich regionów geograficznych
 • Widoczność systemu kotłów

Optymalizacja wydajności

Odpowietrzacze są częścią systemu pary, który skutecznie zarządza energią w całym procesie produkcyjnym. Oferujemy wiedzę o produktach i systemach, a także pomoc techniczną w terenie w celu optymalizacji wydajności zakładu.

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant