Skip to main content

Urządzenia strumieniowe

Urządzenia strumieniowe, takie jak termokompresory i schładzacze, są używane do zwiększania lub obniżania ciśnienia i temperatury płynów z procesu poprzedzającego. Płyny te są następnie ponownie wykorzystywane w procesie niższego szczebla. Są bardzo energooszczędne, ponieważ 100% energii w procesie mieszania jest zatrzymywane w płynach wyjściowych.

Aby zmaksymalizować wydajność, produkty strumieniowe są zaprojektowane do tych zastosowań. Typowe zastosowania obejmują recykling pary odpadowej oraz zwiększanie jej ciśnienia i temperatury za pomocą wysokociśnieniowej pary napędowej. Para ta może być następnie zawracana do tego samego procesu. Innym powszechnym zastosowaniem jest obniżenie ciśnienia i temperatury przegrzanej pary poprzez bezpośrednie wtryskiwanie wody. Para ta ma następnie temperaturę i ciśnienie użyteczne w procesie wymiany ciepła.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego po prostu nie wypuścić zużytej pary do atmosfery?

Recykling pary odpadowej za pomocą termokompresora pozwala na zaoszczędzenie energii i wody poprzez brak konieczności jej odpowietrzania. Sto procent energii i wody jest wychwytywane w celu ponownego ich wykorzystania.

Czy mogę poddać recyklingowi parę odpadową w dowolnym zastosowaniu?

Nie. Musi istnieć dostęp do wysokociśnieniowej pary napędowej, aby przetworzyć niskociśnieniową parę odpadową na parę użytkową o wyższym ciśnieniu, a nasz zespół ds. zastosowań musi zapewnić, że wielkość termokompresora może być dostosowana do danego zastosowania.

Po co schładzać pare?

Para przegrzana jest często wytwarzana w celu zasilania turbin elektrycznych lub w celu zwiększenia bezpieczeństwa pary podczas transportu długimi rurociągami. Przegrzana para jest mniej wydajna, gdy jest używana do ogrzewania i może uszkodzić sprzęt, który nie jest przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach.

Czy wszystkie schładzacze są takie same?

Nie, istnieje kilka typów schładzaczy, pozwalających na dostosowanie się do różnych warunków pracy i ograniczeń dotyczących przestrzeni. Nasz zespół ds. zastosowań może pomóc wybrać odpowiedni dla Ciebie.

Kadant
© Kadant