Skip to main content

Odbiorniki wysokociśnieniowe

High-Pressure Condensate Receiver
Odbiorniki wysokociśnieniowego kondensatu są używane w instalacjach służących do produkcji tektury falistej w celu przechwytywania kondensatu i ponownego jego wykorzystania jako wody zasilającej kocioł.
Gorący kondensat ma znaczną energię cieplną i jest cennym zasobem, który można ponownie wykorzystać. Ponowne użycie gorącego kondensatu zmniejsza ilość energii potrzebnej do przekształcenia go z powrotem w parę i zmniejsza ilość chemikaliów potrzebnych do uzdatniania świeżej wody trafiającej do kotła. Solidna konstrukcja i zintegrowane elementy sterujące firmy Kadant Johnson zapewniają stabilne i niezawodne warunki pracy w celu optymalizacji wydajności instalacji do produkcji tektury falistej.

Cechy charakterystyczne

 • Optymalne przechowywanie kondensatu w temperaturze 165,55°C
 • Kompaktowa pionowa konstrukcja
 • Solidna specyfikacja zbiornika
 • Pompy zasilające o zmiennej prędkości obrotowej
 • W pełni zamknięty wskaźnik poziomu ze stali nierdzewnej
 • Nadajnik dyferencjalny ciśnienia poziomu wody
 • Podstawa odporna na aktywność sejsmiczną
 • Kontrola za pomocą sterowników PLC kotłowni (opcjonalnie)

Korzyści

 • Energooszczędne magazynowanie kondensatu
 • Niewielkie rozmiary
 • Wydłużona żywotność zbiornika
 • Dostosowuje się do wymagań kotła
 • Wysoka widoczność i bezpieczeństwo
 • Długoterminowa trwałość
 • Wspólna konstrukcja dla wszystkich regionów geograficznych
 • Widoczność systemu kotłów

Optymalizacja wydajności

Odbiorniki wysokociśnieniowe są częścią systemu pary, pozwalającego na skuteczne zarządzanie energią w całym procesie produkcyjnym. Oferujemy wiedzę o produktach i systemach, a także pomoc techniczną w terenie w celu optymalizacji wydajności zakładu.

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant