Skip to main content

Termokompresor

Thermocompressors

Termokompresory poprawiają parametry pary niskociśnieniowej w celu ponownego jej użycia w wielu procesach produkcyjnych.

Maksymalizuje to efektywność energetyczną, utrzymując energię w parze niskociśnieniowej, jednocześnie zwiększając jej ciśnienie poprzez zmieszanie jej z parą o wysokim ciśnieniu. Z zaledwie trzema podstawowymi elementami: dyszą, sekcją mieszającą i dyfuzorem; termosprężarka jest prosta w swojej budowie, ale bardzo wydajna energetycznie.

R\Zastosowanie recyrkulacji wychwytuje parę wydmuchiwaną i używają ją z powrotem do procesu po minimalnym zwiększeniu jej ciśnienia. Zastosowanie termosprężarek zwiększa ciśnienie pary w celu zwiększenia wydajności suszenia.

Cechy charakterystyczne

  • Geometria termosprężarki zaprojektowana przez inżynierów
  • Prosta, trzyskładnikowa konstrukcja
  • Geometria dopasowana do charakterystyki syfonu
  • Rozmiar dyszy i średnica dostosowane do procesu produkcyjnego
  • Modernizacja najpopularniejszych instalacji

Korzyści

  • Maksymalna wydajność systemu
  • Bezproblemowa integracja systemu
  • Szeroki zakres roboczy i zminimalizowane wykorzystanie płynu roboczego
  • Niski koszt i łatwy montaż

Optymalizacja wydajności

Termosprężarki są integralną częścią procesu maksymalizacji wydajności systemów pary. Ważne jest, aby zrozumieć związane z nimi charakterystyki syfonu i ograniczenia suszenia przy każdym zastosowaniu technologicznym. Oferujemy wiedzę o produktach i systemach, a także pomoc techniczną w terenie, aby wybrać termokompresor do odpowiednich zastosowań.

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant