Skip to main content

Systemy termosprężarek

SX Rotary Joints
Systemy parowe wykorzystujące termosprężarki zapewniają stałe ciśnienie pary w całym procesie produkcyjnym. Są idealne w zastosowaniach wymagających stałej temperatury lub zmienności temperatury w różnych sekcjach procesu produkcyjnego.

Para z kotła wchodzi w sekcję procesu produkcyjnego. Część pary skrapla się, uwalniając nagromadzone w niej ciepło. Gdy para i kondensat opuszczają tę sekcję, znajdują się już pod niższym ciśnieniem. Kondensat jest oddzielany od pary przelotowej i zwracany do kotła. Następnie termosparażarka odzyskuje parę przelotową i miesza ją z parą roboczą o wyższym ciśnieniu, aby następnie zwrócić ją do wejścia zasilającego.

Cechy charakterystyczne

  • Niezależne od siebie działanie sekcji
  • Zapewnia wymagane ciśnienie pary w całym systemie
  • Poddaje recyklingowi parę wodną
  • Elastyczny zakres ciśnienia roboczego
  • Analiza z zastosowaniem obliczeniowej mechaniki płynów CFD w celu optymalnego zaprojektowania instalacji

Korzyści

  • Zmiany na jednej sekcji nie mają wpływu na działanie całego systemu
  • Temperatura walców specyficzna dla potrzeb danego procesu produkcyjnego
  • Energooszczędność
  • Elastyczność działania
  • Maksymalizacja wykorzystania energii

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant