Skip to main content

Termokompresorové systémy

SX Rotary Joints
Termokompresorové parní systémy umožňují konstantní tlak páry v průběhu celého procesu. Jsou ideální pro systémy, které vyžadují konstantní teplotu nebo různé teploty v různých částech procesu.

Pára z kotle vstupuje do části procesu. Část této páry zkondenzuje a uvolní své teplo. Když pára a kondenzát opouštějí dané místo v systému, mají nižší teplotu. Kondenzát je poté oddělen ze suché páry a vrácen do kotle. Termokompresor poté zachytí suchou páru a smísí ji s hnací párou o vyšším tlaku, aby ji vrátil do přívodního potrubí.

Vlastnosti

  • Nezávislý provoz jednotlivých sekcí
  • Poskytuje požadovaný tlak páry v celém systému
  • Recykluje suchou páru
  • Flexibilní rozsah provozního tlaku
  • CFD analýza pro optimální návrh technologie

Benefits

  • Section changes do not impact entire system
  • Roll temperature specific to process needs
  • Energy efficient
  • Operation flexibility
  • Energy utilization maximized

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.