Skip to main content

Řízení systémů

System Controls
Ať už výrobní proces pracuje s kaskádovým systémem, termokompresorovým parním systémem, nebo jejich kombinací, inteligentní řízení a automatizace dokáže maximalizovat výkon a účinnost takového procesu. Pro dosažení produkčních rychlostí a provozní funkčnosti moderních procesů jsou integrované řízení a hardware nezbytné.

Naše společnost k dosažení vysokého výkonu kombinuje řízení a odborné znalosti v oblasti parních technologií s portfoliem parních spojů, sifonů a technikou pro manipulaci s párou. Naše řídicí systémy automaticky a nepřetržitě upravují parametry parního systému, aby se tak dosáhlo stabilních a efektivních procesů. Zohledňují hned několik provozních podmínek, včetně kvality produktu, váhy, typu, rychlosti a obsahu vlhkosti. Naše řídicí logika zahrnuje ochranu proti zaplavení, ucpání termokompresoru, řízení diferenčního tlaku, pomoc při spouštění/vypínání a inteligenci pro přerušení procesu. Během systémových událostí umožňuje operátorovi upravovat tepelná zatížení a udržovat systém v rovnováze. Monitoruje také energetickou účinnost a výkon procesu, díky čemuž lze provádět optimalizaci systému a preventivní údržbu.

Řídicí technologie Dryer Management System® pro sušení papíru

 • Automatický výpočet tlakové křivky / požadované hodnoty pro konzistentní výkon
 • Logika pro více scénářů (např. uvedení do provozu) umožňující rychlé nastavení na provozní podmínky
 • Grafické uživatelské rozhraní pro intuitivní ovládání
 • Ovládání pomocí tlačítek pro snadné nastavení
 • Automatické vyvažování systému zabraňuje zaplavení sušičky a potrhání listů
 • Dálkové rozhraní pro ovládání operátorem
 • Sledování vývojů spotřeby energie a rychlosti sušení pro optimální výkon

Řídicí technologie Thermomax® pro výrobu krabic

 • Automatizace založená na PLC s grafickým uživatelským rozhraním pro jednoduché a intuitivní ovládání
 • Umožňuje vysokorychlostní provoz
 • Rychlá odezva na teplotu válce a topné desky umožňuje změny sklonu v reálném čase
 • Široká škála provozních zatížení poskytuje flexibilitu hmotnosti desky
 • Topné desky stroje na výrobu třívrstvé lepenky jsou rozděleny na zóny pro vysoce výkonné ovládání

 • Řízení suché páry zvyšuje energetickou účinnost
 • Vzdálená diagnostika a analýza procesů umožňující rychlé řešení problémů

Průmyslové parní systémy

Naše parní systémy a řídicí technologie lze aplikovat na průmyslové procesy, které nepřetržitě využívají parní teplo. Integrace parního systému včetně hardwaru, potrubí a ovládacího rozhraní umožňuje operátorům řízení procesu potřebné k maximalizaci kvality a rychlosti výroby. Správně navržený a účinný parní systém může prodloužit dobu odezvy na narušení systému a změny výroby a také zvýšit dobu provozuschopnosti při správném spouštění a vypínání. Mezi příklady systémů nepřetržitě pracujících s parním teplem patří čištění bubnů, mokré mletí a loužení. Typická odvětví poté zahrnují potravinářský, chemický, farmaceutický, ropný a plynárenský průmysl.

Soubory ke stažení

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.