Skip to main content

Průmysl

Produkty pro manipulaci s kapalinami se používají ve zpracovatelských odvětvích, která vyžadují ohřev, chlazení nebo rozvod kapaliny, nebo tam, kde dochází k tepelné roztažnosti potrubí. Naše produkty pro manipulaci s kapalinami jsou napříč těmito odvětvími pověstné svým výkonem a výdrží, přičemž mnoho z nich je v nepřetržitém provozu již několik desetiletí.

Industry

Chemické látky

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami se používají v systémech pro míchání, ohřev a chlazení v chemickém průmyslu. Nové technologie na poli dilatačních spojů, rotačních spojek a těsnicí techniky, parních systémů a ohřevu vody zvyšují efektivitu výroby, snižují náklady na energie a pomáhají společnostem dosáhnout udržitelnějšího provozu.

Construction

Stavebnictví

Od šindelů po zateplení – naše nejnovější technologie v rotačních těsnicích zařízeních a dilatačních spojích zvyšují efektivitu výroby, snižují náklady na energie a zlepšují produktivitu.


Industry

Přestavba

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami se používají v různých systémech pro potahování, laminování, ražení, kalandrování a tisk a zajišťují maximální chlazení nebo ohřev. Nové technologie na poli rotačních spojek a těsnicí techniky zvyšují efektivitu výroby, výnos z produktů a produktivitu a pomáhají společnostem dosáhnout udržitelnějšího provozu.

Corrugating

Vlnitá lepenka

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami se používají ve výrobě vlnité lepenky na předehřívacích válcích, strojích pro výrobu dvouvrstvé lepenky, předehřívacích sušičkách a lepicích stanicích. Dále se naše produkty používají v odvětví flexotisku, kalandrování a v chladicích systémech. Nabízíme služby zahrnující audity, nedestruktivní testování a školení, díky nimž výrobci vlnité lepenky dosahují bezpečného a efektivního provozu. Nové technologie v oblasti parních spojů a sifonů, moderních systémů pro manipulaci s párou a kondenzátem a technika pro řízení kotelen zvyšují efektivitu výroby, maximalizují dobu provozuschopnosti a pomáhají zlepšovat kvalitu výrobků.


Food & Beverage

Potraviny a nápoje

Nové technologie na poli dilatačních spojů, rotačních spojek a těsnicí techniky, parních systémů a ohřevu vody zvyšují efektivitu výroby, snižují náklady na energie a pomáhají společnostem dosáhnout udržitelnějšího provozu. Technologie dilatačních spojů pomáhá výrobcům potravin a nápojů kompenzovat tepelnou roztažnost, snižovat vibrace v potrubí a tlumit přítlačné síly ve výrobě.

Industry

Obrábění

Rotační spojky pro rozvod chladicí kapaliny, vzduchu a hydraulické kapaliny jsou vysoce účinné komponenty používané pro chlazení vedené vřetenem na CNC strojích, vrtacích stolech, frézkách a dalších obráběcích strojích. Nejnovější technologie v oblasti rotačního těsnění umožňují mikromazání, zvyšují efektivitu výroby a pomáhají společnostem dosahovat udržitelnějšího provozu.

Metals

Kovy

Naše výrobky pro manipulaci s kapalinami se používají při tavení, válcování za tepla i za studena, opětovném ohřevu, tažení a galvanizování v kovoprůmyslu. Nové technologie na poli rotačních spojek a těsnicí techniky zvyšují efektivitu výroby, snižují náklady na energie a pomáhají společnostem dosahovat udržitelnějšího provozu.

Industry

Ropa a plyn

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami se používají v předcházejících i následných systémech v ropném i plynárenském průmyslu, včetně kroucené trubkovité vrtací techniky, vrtacích soutyčí, ropných plošin a rafinérií. Nové technologie na poli rozvodu páry a ohřevu vody, jakož i nejmodernější technologie dilatačních spojů a rotačního těsnění, zajišťují lepší bezpečnost a zvýšenou spolehlivost techniky společnostem, které jimi dosahují udržitelnějšího provozu.

Industry

Výroba energie

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami se široce využívají v energetickém průmyslu. Dilatační spoje se používají pro kompenzaci tepelné roztažnosti, snížení hluku, emisí a vibrací. Tyto spoje jsou nezbytné pro zpracování energie ve všech elektrárnách. Velké generátory využívají kovové dilatační spoje pro vyšší teploty a tlaky a pro nepřetržitý provoz.


Pulp & Paper

Buničina a papír

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami hrají důležitou roli při výrobě papíru, zvyšují efektivitu výroby a kvalitu produktů našich zákazníků. Zabýváme se instalacemi, opravami a čištěním sušicí techniky pro zajištění bezpečného a efektivního provozu sušicích zařízení. Naše produkty a technologie pomáhají snižovat spotřebu energie a zvyšovat účinnost pro dlouhodobou udržitelnost.


Industry

Gumy a plasty

Naše výrobky pro manipulaci s kapalinami se používají při míchání, mletí, kalandrování, tažení, vstřikování a tváření v rámci výroby gumových a plastových produktů. Nové technologie na poli těsnicí techniky zvyšují efektivitu výroby, snižují náklady na energie a pomáhají společnostem dosahovat udržitelnějšího provozu.


Textiles / Nonwovens

Textil / netkané textilie

Naše produkty pro manipulaci s kapalinami jsou používány v rámci výroby syntetických a přírodních vláken, od prvotního tažení a natahování až po finální dokončovací práce a sušení. Nové technologie na poli dilatačních spojů, rotačních spojek a těsnicí techniky, parních systémů a ohřevu vody zvyšují efektivitu výroby, snižují náklady na energie a pomáhají společnostem dosáhnout udržitelnějšího provozu.

Kadant

© Kadant Inc.