Skip to main content

Kondenzátová čerpadla

Čerpadla s tlakovým pohonem přemisťují kondenzát pomocí páry nebo tlaku vzduchu. To umožňuje provozovat procesy při nízkých tlacích, minimalizovat pohyblivé části a eliminovat energetické ztráty spojené s chlazením kondenzátu u elektrických čerpadel.

Tlaková čerpadla Liqui-Mover s plovákovým pohonem používají mechanický plovák a ventil. Doporučují se tam, kde je potřeba omezená kapacita a kde není praktické používat elektřinu. Bezplováková tlaková čerpadla Liqui-Mover mají větší kapacitu, lepší kontrolu hladiny kondenzátu a eliminují pohyblivé části snímače hladiny. Doporučují se ve vyšších kapacitách a kritických aplikacích. Na rozdíl od elektrických čerpadel jsou tlaková čerpadla odolná vůči vysokým teplotám, tlakům a mokrému prostředí. Elektrická odstředivá čerpadla kondenzátu používají k čerpání kondenzátu oběžné kolo, které využívá sání. Sání snižuje tlak kondenzátu, což vede k varu, kavitaci a poškození oběžného kola. Elektrická čerpadla často vyžadují chlazení kondenzátu, aby se zabránilo poškození čerpadla a vytrácení tepelné energie do okolí.

Časté dotazy

Potřebuji pro čerpadlo s tlakovým pohonem elektřinu?

Ne, plováková čerpadla nepotřebují elektřinu. Bezplováková čerpadla s tlakovým pohonem mohou používat pneumatické ventily a vyžadují elektrickou energii pouze 115 V.

Mám kritickou aplikaci, která se nesmí vypnout. Jak to zajistím?

Mnoho čerpadel Liqui-Mover s tlakovým pohonem je v nepřetržitém provozu již desítky let a má jen málo pohyblivých částí, které by mohly selhat.

Mohu upgradovat snímač hladiny u čerpadla s jiným tlakovým pohonem než Kadant?

Ano, jak plováková, tak sondová regulace hladiny se hodí pro modernizaci hlavních značek a zároveň přináší funkce a výhody konstrukce Kadant.

Jak mohu specifikovat čerpadlo s tlakovým pohonem?

Náš aplikační tým vám pomůže vybrat vhodné čerpadlo s tlakovým pohonem pro vaši aplikaci.

Kadant

© Kadant Inc.