Skip to main content

Odvzdušňovače

Deaerator tank
Odvzdušňovací nádrže jsou určeny k odstraňování vzduchu, zejména kyslíku, z doplňovací vody.
Rozvádí doplňovací vodu a recyklují kondenzát do kotle. Odvzdušňovací nádrže zabraňují korozi systému a snižují spotřebu energie a chemických látek.

Vlastnosti

 • Snížení O2 na 0,005 cm3/l

 • Dvě dostupné velikosti nádrže
 • Robustní specifikace nádrže
 • Pohonná čerpadla s proměnnými otáčkami
 • Plně uzavřený ukazatel hladiny z nerezové oceli
 • Snímač hladiny vody
 • Stojan odolný proti otřesům
 • Řízení kotelny přes PLC (volitelně)

Výhody

 • Snížená koroze
 • Flexibilita využití
 • Dlouhá životnost nádrže
 • Přizpůsobuje se požadavkům kotle
 • Vysoká viditelnost a bezpečnost
 • Dlouhodobá životnost
 • Společná konstrukce ve všech zeměpisných oblastech
 • Viditelnost systému kotle

Optimalizace výkonu

Odvzdušňovací nádrže tvoří nedílnou součást všech parních systémů, které efektivně nakládají s energií. Nabízíme naše odborné znalosti v oblasti parních systémů a podporu v terénu pro optimalizaci výroby.

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.