Skip to main content

Čerpadlo na kondenzát s plovákovým spínačem

Float Level Control Condensate Pump

Čerpadlo na kondenzát s plovákovým spínačem Liqui-Mover® je mechanické a nevyžaduje žádné napájení. Díky tomu je čerpadlo vhodné pro instalace bez napájení.

Plováková čerpadla na kondenzát se dále používají tam, kde by elektřina byla nebezpečná. Mezi taková místa patří mokrá prostředí, jako jsou jímky, myčky lahví, prádelny, a výbušná prostředí, jako jsou rafinérie, chemické závody nebo destilační věže.

První fáze: Plnění

Kapalina proudí ze vstupní komory (A) zpětným ventilem na vstupu (B) do nádrže čerpadla (C). Mezi nádrží čerpadla a vstupní komorou je otevřený trojcestný ventil (D), který mezi nimi vyrovnává tlak přes vyrovnávací potrubí (E).

Druhá fáze: Čerpadlo

Jakmile je nádrž plná, dojde k sepnutí plovákového spínače (F), trojcestný ventil je uveden do činnosti a uvolní hnací tlak do nádrže (C). Hnací tlak vytlačí kapalinu přes zpětný ventil na výstupu (H) a ven z výstupního potrubí.

Třetí fáze: Vyrovnání tlaku

Jakmile plovákový spínač (F) zaznamená, že je nádrž čerpadla prázdná, trojcestný ventil (D) se vypne, zavře přívod hnacího tlaku a otevře se odvzdušňovací otvor ve ventilu. Tím se vyrovná tlak v nádrži čerpadla (C) a vstupní komoře. Cyklus se poté opakuje.

Média

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.