Skip to main content

Şamandıralı Seviye Kontrollü Kondens Pompası

Float Level Control Condensate Pump
Liqui-Mover® şamandıra seviye kontrolü %100 mekaniktir. Çalışması için elektrik enerjisi gerekmez. Bu özelliğiyle, elektrik enerjisi ulaştırmanın pratik olmadığı, tank çiftlikleri gibi yerleşim alanlarına uzak konumlar için çok uygundur.
Şamandıralı seviye kontrollü kondens pompaları, elektriğin tehlikeli olabileceği yerlerde de kullanılır. Bunlar arasında kuyular, şişe yıkayıcılar, çamaşır yıkama ekipmanları gibi ıslak ortamlar ve rafineriler, kimya fabrikaları veya damıtma kuleleri gibi patlayıcı ortamlar bulunur.

Birinci Aşama: Dolum

Sıvı, giriş çek valfinden (B) geçerek giriş haznesinden (A) pompa tankına (C) akar. Pompa tankıyla giriş haznesi arasındaki 3 yollu valf (D), dengeleme hattı (E) aracılığıyla aradaki basıncı dengeleyecek şekilde açılır.

İkinci Aşama: Pompalama

Seviye kontrolü (F), pompa tankının dolu olduğunu algıladığında 3 yollu valfe enerji verir ve tahrik basıncının pompa tankına (C) alınmasını sağlar. Tahrik basıncını oluşturan kuvvetler, sıvıyı tahliye çek valfinden (H) geçip tahliye hattından dışarı çıkmaya zorlar.

Üçüncü Aşama: Eşitleme

Seviye kontrolü (F), pompa tankının boşaldığını algıladığında 3 yollu valfin(D) gücünü keserek tahrik basıncını kaldırır ve valfteki tahliye kanalını açar. Böylece pompa tankı (C) ve giriş haznesinin (A) basıncı eşitlenir. Bu aşamadan sonra döngü tekrarlanır.

Medya

Komple Çözümler

Akışkan sevk sistemlerinizi, ürün ve hizmetlerden eğitim ve desteğe kadar her yönüyle tasarlayabilir, imal edebilir, kurabilir ve bakımlarını yapabiliriz. Bizimle ortak çalışmanız halinde, operasyonlarınızda maksimum performans için tam entegrasyon sağlayabilirsiniz.