Skip to main content

Dünya Liderine Yakışır
Akışkan Sevki

 

Hızlı | Güvenilir | Hazır

Güvenli, güvenilir ve yenilikçi akışkan sevk ürünleri, hizmetleri ve uzmanlığı sağlayarak müşterilerimizin üretim proseslerini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.

Akışkan sevk ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, dünya çapında proses endüstrilerinde akışkanların akışını kontrol etmek için kullanılıyor. Dünyamızın doğal kaynaklarının kullanımını ve korunmasını olumlu yönde etkilemek için proses verimliliğini artırmada, enerji kullanımını optimize etmede ve üretim verimini en üst düzeye çıkarmada önemli bir rol oynamaktayız.

Döner Bağlantı Elemanları ve Başlıklar

Rotary Joint PT2X
Döner başlık veya döner mafsal olarak da adlandırılan döner bağlantı elemanları, akışkanın sabit bir besleme borusundan dönen ekipmanın içine ve dışına akmasına olanak tanır. Döner bağlantı elemanlarıyla genellikle buhar, su, kızgın yağ, hidrolik yağ, hava ve soğutucu gibi akışkanlar sevk edilir.

Kompansatörler ve Esnek Bağlantılar

Unaflex Grouping
Kompansatörler, değişen ortam sıcaklıklarının, işlenen ya da taşınan malzeme sıcaklıklarındaki değişimlerin ve boru hattı malzeme bileşiminin etkisiyle boru hatlarında ortaya çıkan mekanik ve termal genleşme veya büzülmelerin neden olduğu gerilmelerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Kompansatörler, boruların bel verme, ayrılma, aşırı titreşime ve gürültüye neden olma riskini azaltır.

Ek Ürün Grupları

Akışkan sevki departmanımız, buhar ve kondens sistemleri için eksiksiz bir ürün portföyü sunar.

Sektörler

Akışkan sevk ürünleri proses odaklı endüstrilerde kullanılır. Ürünlerimiz, sıvının soğutma-ısıtma amacıyla veya enerji-veri transferi için kullanıldığı ya da boruların genleşip büzüldüğü herhangi bir endüstriyel proseste kullanılabilir.

Uzmanlık

Akışkan sevki, uzmanlık alanlarımızdan biridir. Döner bağlantı elemanlarının sızdırmazlık teknolojisi, dönen silindirlerde akışkan davranışı ve akışkanla çalıştırılan, ısıtılan ya da soğutulan prosesleri kontrol etme konularında 90 yılı aşkın deneyime sahibiz.
Prosesinizi Optimize Etmek İçin Yenilikçi Çözümler

Biz Kimiz

Dünya çapında proses endüstrilerinde kullanılan yüksek değerli kritik bileşenlerin ve mühendislik sistemlerinin global tedarikçisiyiz. Ürünlerimiz, teknolojilerimiz ve hizmetlerimiz kaynak yoğun endüstrilerde proses veriminin artırılmasında, enerji kullanımının optimize edilmesinde ve üretim veriminin en üst düzeye çıkarılmasında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.

Şirket | Ar-Ge