Skip to main content

Koşullar

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ. BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

Bu gönderiyi güncelleyerek Hüküm ve Koşulları veya herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkımızı saklı tutarız. Tüm revizyonlara tabi olacaksınız ve internet sitemizi kullanmanız çin geçerli olan mevcut Hüküm ve Koşulları gözden geçirmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmelisiniz. Hüküm ve Koşullardan herhangi birini ihlal ederseniz, internet sitemizde yer alan içeriği kullanma izniniz otomatik olarak sona erer ve içerikten elde ettiğiniz tüm kopyaları derhal imha etmeniz gerekir.

Bu internet sitesi Kadant Inc. tarafından sağlanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanılabilir. Hüküm ve Koşullar boyunca “biz”, “bize”, “bizim” ve “Kadant” kelimeleri Kadant Inc., bölümleri, yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarını ifade edecektir.

Telif Hakkı ve Ticari Marka Bilgileri

Telif hakkı 2020 Kadant Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

Bu internet sitesinde görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logolar, Kadant’ın veya ticari markalarını Kadant’a lisanslamış olan üçüncü şahısların tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Bu internet sitesi ve içerdiği bilgiler (“İçerik”) Kadant’ın, bağlı kuruluşlarının ve lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasası, ticari marka yasası, uluslararası sözleşmeler ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından yetkisiz kopyalamaya ve dağıtıma karşı korunmaktadır. Bu internet sitesini ve İçeriğini yalnızca Kadant tarafından açıkça yetkilendirildiği şekilde kullanmanıza izin verilir. Burada yer alan hiçbir husus, size internet sitesi veya İçeriğine dair açık veya zımni herhangi bir hak, unvan veya menfaat vermemektedir.

Kadant İnternet Sitesi ve İçeriğinin Kullanımı
Aşağıdaki koşullara tabi olarak internet sitemizden İçeriği indirebilir, görüntüleyebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz:

  • İçerik yalnızca kişisel, bilgilendirme amaçlı veya ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir; herhangi bir kamusal veya ticari amaç için kullanılamaz;
  • Tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet hakkı bildirimleri, sayfanın altındaki telif hakkı bildirimi de dahil olmak üzere tüm kopyalarda gösterilmelidir;
  • İçerik hiçbir şekilde değiştirilemez veya tadil edilemez; ve
  • Ekteki metinden başka hiçbir grafik kullanılamaz.

Yukarıda belirtilenler dışında, Kadant’ın önceden yazılı izni olmadan internet sitemizdeki herhangi bir İçeriği kısmen veya tamamen başka bir internet hizmetinde kullanamaz, indiremez, yükleyemez, kopyalayamaz, yazdıramaz, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, gönderemez, iletemez, çerçeveleyemez, yansıtamaz, herhangi bir meta etiket kullanamaz, herhangi bir grafiği satır içi olarak kullanamaz veya dağıtamazsınız. Burada açıkça ifade edilmeyen tüm haklar saklıdır. Bu internet sitesindeki hiçbir şey, itiraz hakkının düşmesi, ima veya başka bir şekilde Kadant’ın veya herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakları kapsamında herhangi bir lisans verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Kadant, Kadant tarafından açıkça onaylanmadığı sürece herhangi bir Kadant ticari markasının veya herhangi bir ilgili grafiğin herhangi bir internet sitesine “dinamik bağlantı” veya “köprü” olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.

Üçüncü Taraf Sitelere Bağlantılar
İnternet sitemiz, Kadant tarafından Amerika Birleşik Devletleri dışında işletilen internet sitelerinin yanı sıra üçüncü şahıslar tarafından işletilen internet Sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Kullanmadan önce bu bağlantılı sitelerde yayınlanan ayrı kullanım koşullarına, gizlilik politikalarına ve diğer kurallara bakınız. Üçüncü taraf bağlantıları yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmaktadır. Bu bağlantıları kullandığınızda, internet sitemizden ayrılacaksınız. Bu bağlantıları sağlayarak, bağlantılı sitelerin herhangi bir içeriğini veya bu üçüncü tarafın ürün veya hizmetlerini onaylamış, uygulamış veya kabul etmiş olmuyoruz. Üçüncü şahıs internet sitelerinin içeriğini incelemiyoruz veya kontrol etmiyoruz; bu içerik internet sitemizin bir parçası değildir. İnternet sitemize bağlantılı herhangi bir üçüncü şahıs internet sitesinin içeriği veya bu üçüncü şahsın ürün veya hizmetlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu açıkça reddediyoruz. Üçüncü şahıs internet sitelerindeki veya üçüncü şahısların ürün veya hizmetlerindeki materyallerin içeriği veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktayız.

Hisse Senedi Fiyatı Sorumluluk Reddi
İnternet sitemizde veya internet sitemiz aracılığıyla gösterilen hisse senedi fiyatlarının performansı, gelecekteki fiyat performansının göstergesi olmayabilir. Tüm materyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir materyale (hisse senedi fiyatları veya şirket bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ticaret veya yatırım amacıyla güvenilmesi amaçlanmamıştır. Ne Kadant ne de veri sağlayıcıları, görüntülenen herhangi bir hisse senedi fiyatının veya diğer verilerin doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti etmemekte ve hiçbir taraf bu verilerdeki herhangi bir gecikme, yanlışlık, hata veya ihmalden dolayı verilerin kullanıcısına karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kadant, bu İçeriğe dayalı olarak verilen ticaret veya yatırım kararlarından sorumlu olmayacaktır.

Menkul Kıymet Kanunları
Aşağıdakiler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası kapsamında bir “Güvenli Liman” beyanı teşkil etmektedir. İnternet sitemiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve teknolojilerimiz, teknik özelliklerimiz, performans kriterlerimiz, potansiyel işletme tasarruflarımız, ticari operasyonlarımız ve finansal performansımızla ilgili ileriye dönük beyanlar dahil olmak üzere bir dizi risk ve belirsizlik içeren ileriye dönük beyanlar içermektedir. İleriye dönük beyanlar, operasyonların gelecekteki olası veya varsayılan sonuçlarıyla ilgili beyanlardır ve halihazırda mevcut bilgileri kullanan yönetimimizin inanç ve varsayımlarına dayanmaktadır. “İnanıyor”, “bekliyor”, “tahmin ediyor”, “niyet ediyor”, “planlıyor”, “öngörüyor”, “olmalı”, “muhtemel”, “olacak” veya benzer ifadeleri kullandığımızda ileriye dönük beyanlar da bulunuyoruz. İleriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemelisiniz. Fiili sonuçlarımızın bu tür beyanlarda belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörler arasında, Kadant’ın Form 10-K’da en son dosyaladığı ve daha sonra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda dosyaladığı yıllık raporunda “Risk Faktörleri” başlığı altında belirtilen riskler ve belirsizlikler de yer almaktadır. Bu dosyalar, talep üzerine ve ücretsiz olarak Kadant’tan temin edilebilir. Yeni bilgiler, başka olaylar veya başka bir nedenle, ileriye dönük herhangi bir beyanı kamuya açık olarak güncelleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bu internet sitesi ve İçeriği, herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya teklif talebi teşkil etmemektedir. Hiçbir içerik menkul kıymet dosyalarımıza veya belgelerimize dahil edilmek üzere tasarlanmamıştır ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir.

Özgeçmiş İbrazı
Kadant, internet sitemizdeki iş ilanlarına yanıt olarak özgeçmişlerin çevrimiçi olarak gönderilmesine izin verebilir. Bir özgeçmişin ibraz edilmesiyle bağlantılı olarak sağlanan her türlü kişisel bilgi, Gizlilik Beyanımıza tabi olacaktır. Herhangi bir yanlış veya hatalı biyografik bilgi göndermemeyi kabul etmemektesiniz. Adayları temsil eden işverenler, iş ilanlarına yanıt olarak adayların özgeçmişlerini gönderemezler. Özgeçmişinizi Kadant internet sitesi aracılığıyla göndermeniz durumunda kaybolması veya üçüncü bir şahıs tarafından ele geçirilmesi riski mevcut olacaktır. Kadant internet sitesi aracılığıyla elde edilen özgeçmişlerin iletilmesi veya kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan Kadant sorumlu tutulmayacaktır.

Sorumluluk Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
Kadant, internet sitesinin hatasız çalışacağını veya internet sitesinin ve sunucusunun bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı bileşenler içermediğini garanti etmemektedir. İnternet sitemizi veya İçeriği kullanmanız, ekipmanın veya verilerin servis alması veya değiştirilmesi ihtiyacıyla sonuçlanırsa, Kadant bu maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.

İNTERNET SİTEMİZİ KULLANMANIZDAN DOĞAN TÜM SORUMLULUK VE RİSK SİZE AİTTİR. BU İNTERNET SİTESİ VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE İÇERİĞİ, ‘OLDUĞU GİBİ’ VE ‘MEVCUT OLDUĞU GİBİ’ SUNULMAKTADIR. KADANT, SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ TÜM BEYAN VE GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. KADANT, İNTERNET SİTESİNDEKİ İÇERİK, HİZMETLER, YAZILIM METNİ, GRAFİKLER VE BAĞLANTILARIN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA ZAMANLILIĞI HAKKINDA HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNALARDAN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

KADANT HİÇBİR DURUMDA BU İNTERNET SİTESİNİN, BU İNTERNET SİTESİNE BAĞLANTILI İNTERNET SİTELERİNİN VEYA TÜM BU İNTERNET SİTELERİNDE HER ALAN HER TÜRLÜ İÇERİĞİN KULLANIMINDAN, KULLANILAMAMASINDAN VEYA BUNLARA UYULMASININ VEYA GÜVENİLMESİNİN SONUÇLARINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK, CEZAİ, ÇOKLU VEYA BAŞKA ZARARLARDAN (KAR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA İŞ KESİNTİSİ DA DAHİL) VEYA KADANT’IN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE VEYA BAŞKA YASAL TEORİYE DAYANARAK BU İNTERNET SİTESİNDEKİ HATALARA, İHMALLERE VEYA BAŞKA YANLIŞLIKLARA ATFEDİLEBİLECEK HAK TALEPLERİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, EKİPMANINIZI ETKİLEYEBİLECEK HERHANGİ BİR DEVRE DIŞI BIRAKICI CİHAZ VEYA VİRÜSÜN İLETİMİ, MEKANİK VEYA ELEKTRONİK EKİPMAN VEYA İLETİŞİM HATLARININ, TELEFONLARIN ARIZASI VEYA BAŞKA BAĞLANTI SORUNLARI, YETKİSİZ ERİŞİM, HIRSIZLIK, YARALANMA, MAL HASARI, OPERATÖR HATALARI VEYA MÜCBİR SEBEPLER İÇİN DE GEÇERLİDİR VE BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALARDAN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Uluslararası Kullanıcılar
Bu internet sitesi tamamen veya kısmen Kadant tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofislerinden kontrol edip işletilmektedir. Kadant, bu internet sitesindeki bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanıma uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Bu internet sitesine Amerika Birleşik Devletleri dışından erişmeyi seçenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların geçerli olduğu durumlarda ve ölçüde yerel yasalara uymaktan sorumludurlar. Tazminat Bu internet sitesini kullanarak, Kadant’ı, bağlı kuruluşlarını, yan kuruluşlarını, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini İçeriği (yazılım dahil) kullanmanızdan, internet sitesine erişiminizden veya bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan veya doğan makul hukuk ve muhasebe giderleri de dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü hak talebi, eylem veya talep, kayıp, yükümlülük, savunma maliyeti ve gideri konusunda tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. Genel Bilgiler Bu Hüküm ve Koşullar, burada konu ile ilgili olarak siz ve Kadant arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir ve Kadant tarafından bu gönderiyi güncellenmediği veya her iki tarafça imzalanmış yazılı bir belge olmadığı sürece değiştirilemeyecektir.

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, bu hükümler bölünebilir olarak kabul edilecek, kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Kadant, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunmaksızın, bu gönderiyi güncellemek suretiyle bu Hüküm ve Koşulların bu tür geçersiz veya uygulanamaz hükmünü, bu tür geçersiz veya uygulanamaz hükmün ekonomik, ticari ve diğer amaçlarını mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirecek geçerli ve uygulanabilir bir hükümle revize edebilir.

Bu Hüküm ve Koşullar, herhangi bir kanun ihtilafı ilkesine bakılmaksızın, Massachusetts Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bu Hüküm ve Koşullar için geçerli değildir. Bu Hüküm ve Koşullara veya tarafların buradaki yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir amaç için Kadant ile aranızdaki herhangi bir yasal işlemin veya kovuşturmanın münhasıran Massachusetts Topluluğu’nda bulunan bir federal veya eyalet yetkili mahkemesine havale edileceğini ve tüm tarafların söz konusu mahkemelerdeki kişisel yargı veya mekana itiraz etmekten feragat ettiğini kabul etmektesiniz. Onay Bu internet sitesine erişim sağlayarak bu Hüküm ve Koşulların tümünü kabul etmiş olur ve Birleşik Devletler’den veya ikamet ettiğiniz ülkeden ihraç edilen teknik verilerin iletimiyle ilgili ABD ihracat ve yeniden ihracat yasa ve yükümlülükleri dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere geçerli tüm kural ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşulları okuyup anladığınızı ve bu Hüküm ve Koşulların imzalı bir belge ile aynı yetki ve etkiye sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

Bize Ulaşın
Kullanım Hüküm ve Koşullarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Bize Ulaşın sayfasını kullanınız.

Gizlilik Bildirimi
 Gizlilik politikamızı ve uygulamalarımızı görüntülemek için bkz. Gizlilik Beyanı.

Temmuz 2006’da güncellenmiştir