Skip to main content

Float Free Seviye Kontrollü Kondens Pompası

Float Free™ Level Control Condensate Pump
Float Free Seviye Kontrollü Liqui-Mover® Pompa, 120/60/1 Şebeke Elektriğiyle Harici Olarak Beslenir.
705 l/dk (89.000 lb/sa) veya 40.455 kg/sa (186 galon/dk) değerine varan tek tank kapasitesiyle serpantinler, ısıtıcılar, sterilizasyon ekipmanları ve buharlaştırıcılar dahil olmak üzere geleneksel bir santrifüj pompanın kullanıldığı her yerde kullanılır.

Birinci Aşama: Dolum

Stage One: Fill
Sıvı, giriş çek valfinden (B) geçerek giriş haznesinden (A) pompa tankına (C) akar. Pompa tankıyla giriş haznesi arasındaki 3 yollu valf (D), dengeleme hattı (E) aracılığıyla aradaki basıncı dengeleyecek şekilde açılır.

İkinci Aşama: Pompalama

Stage Two: Pump
Seviye kontrolü (F), pompa tankının dolu olduğunu algıladığında 3 yollu valfe enerji verir ve tahrik basıncının pompa tankına (C) alınmasını sağlar. Tahrik basıncını oluşturan kuvvetler, sıvıyı tahliye çek valfinden (H) geçip tahliye hattından dışarı çıkmaya zorlar.

Üçüncü Aşama: Eşitleme

Stage Three: Equalize
Seviye kontrolü (F), pompa tankının boşaldığını algıladığında 3 yollu valfin(D) gücünü keserek tahrik basıncını kaldırır ve valfteki tahliye kanalını açar. Böylece pompa tankı (C) ve giriş haznesinin (A) basıncı eşitlenir. Bu aşamadan sonra döngü tekrarlanır.

Medya

Komple Çözümler

Akışkan sevk sistemlerinizi, ürün ve hizmetlerden eğitim ve desteğe kadar her yönüyle tasarlayabilir, imal edebilir, kurabilir ve bakımlarını yapabiliriz. Bizimle ortak çalışmanız halinde, operasyonlarınızda maksimum performans için tam entegrasyon sağlayabilirsiniz.