Skip to main content

Čerpadlo na kondenzát s volným plovákovým spínačem

Float Free™ Level Control Condensate Pump

Čerpadlo s plovákovým spínačem Liqui-Mover® je napájeno externě proudem o charakteristice 120 V/60Hz/1 fáze

Má kapacitu nádrže až 705 l/m (40 455 kg/h) a používá se všude tam, kde jsou v provozu, mimo jiné, konvenční odstředivá čerpadla, včetně cívek, ohřívačů, sterilizační techniky a výparníků.

První fáze: Plnění

Stage One: Fill
Kapalina proudí ze vstupní komory (A) zpětným ventilem na vstupu (B) do nádrže čerpadla (C). Mezi nádrží čerpadla a vstupní komorou je otevřený trojcestný ventil (D), který mezi nimi vyrovnává tlak přes vyrovnávací potrubí (E).

Druhá fáze: Čerpadlo

Stage Two: Pump
Jakmile je nádrž plná, dojde k sepnutí plovákového spínače (F), trojcestný ventil je uveden do činnosti a uvolní hnací tlak do nádrže (C). Hnací tlak vytlačí kapalinu přes zpětný ventil na výstupu (H) a ven z výstupního potrubí.

Třetí fáze: Vyrovnání tlaku

Stage Three: Equalize
Jakmile plovákový spínač (F) zaznamená, že je nádrž čerpadla prázdná, trojcestný ventil (D) se vypne, zavře přívod hnacího tlaku a otevře se odvzdušňovací otvor ve ventilu. Tím se vyrovná tlak v nádrži čerpadla (C) a vstupní komoře. Cyklus se poté opakuje.

Média

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.