Skip to main content

Audity

Industrial

Bezpečnostní audity představují nezávislé hodnocení zásadních komponent parního systému jiných výrobců na místě a slouží k odhalení případných nedostatků v bezpečnosti, úklidu a provozních postupech. Audity výkonu probíhají taktéž na místě a zaměřují se na odhalení příležitostí a určení řešení pro zvýšení energetické účinnosti, rychlosti výroby a kvality výrobků.

Naše audity kotelen se pak soustřeďují především na bezpečnost. Audit zajišťuje řádné plnění předpisů, údržbu a dokumentaci kotelny. Zaručuje také řádnou údržbu a funkci bezpečnostních prvků, včetně tlakových nádob. Audity parních systémů a sušiček se zaměřují na výkon. Hodnocen je celý parní a kondenzátový systém a jsou hledány příležitosti a určována případná řešení. V rámci auditů s vámi úzce spolupracujeme na řešení problémů.

Audit bezpečnosti kotelny

 • Nezávislý audit od třetí strany
 • Zhodnocení klíčového vybavení a procesů
 • Přes 70 kontrolních bodů auditu
 • Seznam kroků a seřazené problémy
 • Odhalení bezprostředních bezpečnostních problémů
 • Sdílení osvědčených postupů

Audit parních systémů

 • Audit parních systémů ve výrobě vlnité lepenky
 • Audit parních systémů v kotelnách
 • Měření teploty papíru
 • Analýza přechodových podmínek
 • Doporučení pro zdokonalení provozu
 • Doporučení pro modernizaci technologií

Zhodnocení výkonu sušičky

 • Měření sušicích sekcí
 • Analýza dimenzování techniky
 • Doporučení pro zdokonalení provozu
 • Doporučení pro modernizaci technologií
 • Analýza návratnosti investic

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.