Skip to main content

Globální lídr v oblasti
Manipulace s kapalinami

 

Vnímavost | Spolehlivost | Připravenost

Pomáháme našim zákazníkům v oblasti zdokonalování výrobních procesů tím, že jim poskytujeme bezpečnou, spolehlivou a inovativní techniku pro manipulaci s kapalinami, spolu se službami a expertízou.

Naše produkty a technologie pro manipulaci s kapalinami slouží k řízení toku kapalin ve zpracovatelském průmyslu po celém světě. Hrajeme důležitou roli při zvyšování efektivity procesů, optimalizaci využití energie a maximalizaci produktivity, díky čemuž máme pozitivní vliv na využívání a zachování přírodních zdrojů naší planety.

Rotační spojky a spojovací díly

Rotary Joint PT2X
Rotační spojky, někdy také nazývané jako rotační průchodky, umožňují průtok kapaliny ze stacionárního přívodního potrubí do a z rotujících zařízení. Mezi média obvykle manipulovaná pomocí rotačních spojek patří pára, voda, termoolej, hydraulický olej, vzduch a chladivo.

Dilatační spojky a pružné spoje

Unaflex Grouping
Dilatační spojky uvolňují napětí způsobené mechanickým a tepelným namáháním potrubí v důsledku měnících se teplot okolí, manipulovaných materiálů a složení materiálu potrubí. Dilatační spojky snižují riziko deformace potrubí, jeho roztahování a nadměrných vibrací a hluku.

Další produktové řady

Odvětví manipulace s kapalinami nabízí úplné potrubí produktů pro parní a kondenzátové systémy.

Průmysl

Produkty pro manipulaci s kapalinami se používají ve zpracovatelském průmyslu. Naše výrobky naleznete v jakémkoli průmyslovém procesu, v jehož rámci je kapalina používána ke chlazení, ohřevu nebo přenosu energie a informací, nebo tam, kde je potrubí náchylné na tepelnou roztažnost.

Odborné zkušenosti

Jsme odborníky na manipulaci s kapalinami. Máme za sebou přes 90 let zkušeností v oblasti těsnění rotačních spojek, chování kapalin v rotujících nádobách a řízení procesů poháněných, ohřívaných či chlazených pomocí kapalin.
Inovativní řešení pro optimalizaci vašeho procesu

Kdo jsme

Jsme globální dodavatel vysoce kvalitních komponent a systémů používaných ve zpracovatelském průmyslu po celém světě. Naše produkty, technologie a služby hrají důležitou roli v rámci zvyšování efektivity procesů, optimalizace využití energie a maximalizace produktivity v průmyslových odvětvích náročných na zdroje.

Společnost | Výzkum a vývoj

Kadant

© Kadant Inc.