Skip to main content

Chladiče přehřáté páry

Desuperheater
Chladiče páry snižují teplotu přehřáté páry na bod nasycení pro optimální přenos tepla a účinnost.
V mnoha výrobních procesech se pára zpočátku přehřívá a dále rozvádí pod vysokým tlakem, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu. V případě turbínových systémů mohou kapičky kondenzátu způsobit závažné poškození lopatek turbíny. V navazujících systémech je pak potřeba chladnější pára. Chladiče přehřáté páry vstřikují chladicí vodu k ochlazení páry na její bod nasycení a k dosažení optimálního přenosu tepla.
Spray Type

Vstřikovací

 • Přímé vstřikování chladicí vody
 • Maximální regulační poměr 2 : 1
 • Nízký pokles tlaku
 • Systémy s konstantním parním zatížením
 • Jednoduchost, nízké náklady
Venturi Type

Venturi

 • Vstřikování tryskou
 • Maximální regulační poměr 10 : 1
 • Vysoký pokles tlaku
 • Není potřeba vysokotlaká pára nebo chladicí voda
Ejector Atomizing Type

Atomizační ejektor

 • Atomizovaná směšovací komora
 • Maximální regulační poměr 50 : 1
 • Střední pokles tlaku
 • Volitelný ovládací balíček
 • Je nutný 1,5násobný tlak procesní páry

Soubory ke stažení

Související

Kompletní řešení

Od produktů a služeb po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich systémů pro manipulaci s kapalinami. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.