Skip to main content

Soukromí

Účinné: 25. května 2018

Ve společnosti Kadant bereme vaše soukromí vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám mají pomoci pochopit, jaké informace můžeme shromažďovat, proč je shromažďujeme, co s nimi děláme a jak můžete své údaje aktualizovat a spravovat. Když odkazujeme na Kadant, „my“, „nás“ nebo „naše“, máme na mysli celou naši společnost, včetně našich divizí, dceřiných společností a poboček.

Kadant Inc. (NYSE: KAI) je registrována v USA jako společnost ve státě Delaware a má své sídlo na One Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 01886. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů správce osobních údajů je Kadant a naše kontaktní údaje naleznete v níže uvedené kontaktní sekci.

Informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, e-mailových oznámení, mobilních aplikací, aplikací pro sociální média, písemné korespondence (včetně elektronické pošty) nebo prostřednictvím kterékoli z našich kanceláří na celém světě, se používají k účelům popsaným v tyto zásady ochrany osobních údajů.

INFORMACE, které shromažďujeme

Shromažďujeme informace, abychom vám mohli poskytovat lepší produkty a služby a dodržovat naše zákonné povinnosti.

Prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek od vás můžeme shromažďovat osobní i neosobní informace, včetně:

 • • Vaše jméno, e -mailová adresa, telefonní číslo nebo podobné informace („Kontaktní údaje“);
 • • Číslo vaší kreditní karty, fakturační adresa, dodací adresa, bezpečnostní kód a další platební transakce a ověřovací údaje („Platební údaje“);
 • • Zobrazené stránky a produkty, položky přidané do nákupního košíku, reklamy, na které jste klikli, e -maily od nás, které jste otevřeli, typ prohlížeče, operační systém, IP adresa a informace o zařízení („Analytické informace“);
 • • Váš mobilní operační systém, námi vložený identifikátor mobilního zařízení nebo jiné běžně používané identifikátory mobilních zařízení.

Můžeme shromažďovat vaše osobní údaje nebo údaje o používání od třetích stran, včetně:

 • • Vaše e-mailová adresa a další shromážděné osobní údaje o vás mohou být předány společnosti Kadant webem třetí strany, když požádáte, aby vás společnost Kadant kontaktovala prostřednictvím webu třetí strany;
 • • Vaše osobní údaje mohou být předány společnosti Kadant, pokud se účastníte aplikace nebo funkce třetí strany, například jedné z našich stránek sociálních médií nebo podobné aplikace nebo funkce na webových stránkách třetích stran;
 • • Dodatečné osobní údaje mohou být předány společnosti Kadant od třetích stran, aby se spojily s osobními údaji, které shromažďujeme při používání našich webových stránek, abychom zlepšili naši schopnost vám sloužit, zaměřit obsah, který vám poskytujeme, a nabídnout vám příležitosti k nákupu produkty nebo služby, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

Budeme uplatňovat podmínky našich zásad ochrany osobních údajů na jakékoli osobní údaje obdržené od třetí strany, pokud jsme vám neprozradili jinak. Kadant neodpovídá za šíření vašich osobních údajů těmito třetími stranami.

Pokud jste rezidentem země v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a uloženy na místě určení mimo EHP. Osobní údaje mohou zpracovávat také zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pro nás pracují, nebo jeden z našich poskytovatelů služeb nebo poskytovatelů služeb třetích stran. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním. Provádíme všechny přiměřeně nezbytné kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budou vaše údaje potřebné k poskytnutí produktů nebo služeb, jak je požadováno pro splnění našich zákonných povinností, nebo dokud nám neřeknete, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud si přejete smazat svůj účet nebo požádat, abychom již nepoužívali vaše údaje k poskytování služeb, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

JAK POUŽÍVÁME INFORMACE, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, budou použity pouze v souvislosti s vaším obchodním vztahem s námi a za účelem dodržení zákonných povinností. Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám pomohli jako našim zákazníkům, abychom vám poskytli požadované informace, zlepšovali naše produkty, uváděli na trh naše produkty a zaznamenávali vaše preference, abychom poskytli nejlepší možnou uživatelskou zkušenost.

Vaše údaje používáme pro tyto legitimní obchodní účely:

Nákupy: Vaše kontaktní údaje a platební údaje můžeme použít k tomu, abychom mohli zpracovávat a plnit vaše nákupy.

Zákaznický servis: Vaše kontaktní údaje můžeme použít k zodpovězení vašich dotazů ohledně produktů a služeb a ke komunikaci s vámi o příslušných produktech nebo službách.

Analytika: Když používáte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme a používáme výše popsané analytické informace, abychom mohli neustále zlepšovat vaše zkušenosti s našimi webovými stránkami a cílit na vás marketingovou komunikaci a reklamu.

Marketing: Vaše osobní údaje můžeme použít k určení, jaké produkty vás mohou zajímat, poskytnout vám marketingovou komunikaci (pokud jste se z takové komunikace neodhlásili) a provádět marketingový průzkum. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich aplikací, můžete být přidáni do našeho marketingového seznamu. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

INFORMACE KTERÉ SDÍLÍME

Vaše informace sdílíme s našimi dceřinými společnostmi, divizemi a přidruženými společnostmi, abychom vás informovali o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Poskytujeme také osobní údaje našim pobočkám, důvěryhodným obchodním partnerům a poskytovatelům služeb třetích stran, aby je pro nás zpracovávali na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dalšími opatřeními na ochranu důvěrnosti a zabezpečení. To zahrnuje pokyny týkající se zpracování plateb, doručování balíků, analyzování údajů o používání webových stránek nebo mobilních aplikací, služby elektronické a poštovní pošty, marketingové služby, služby sociálních médií a výpočet, správa a vykazování daně z obratu.

Pokud budou jakékoli osobní údaje poskytnuty třetím stranám mimo EHP nebo k nim budou mít přístup mimo EHP, zajistíme, aby byly zavedeny schválené záruky, jako jsou schválené standardní smluvní doložky nebo štít EU-USA na ochranu soukromí. Mezi příklady, kde jsou tato ochranná opatření zavedena, patří to, že poskytujeme vaše informace našim dceřiným společnostem a divizím pro naše legitimní obchodní účely nebo našim důvěryhodným třetím stranám, které poskytují výše uvedené typy služeb. Všechny naše dceřiné společnosti a divize podepisují standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí za účelem ochrany osobních údajů přenášených napříč našimi podniky do az EHP.

Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud to vyžaduje zákon, nařízení nebo v rámci soudního řízení. Pokud obdržíme žádost od regulačního orgánu nebo donucovacího orgánu a pokud to povoluje GDPR a další zákony, můžeme těmto orgánům nebo agenturám sdělit určité osobní údaje.

Pokud je společnost Kadant zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, budeme i nadále zajišťovat důvěrnost vašich osobních údajů a můžeme vaše osobní údaje sdílet nebo předávat novým majitelům firmy nebo společnosti nebo jejich poradcům.

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Usilovně pracujeme na ochraně Kadantu a našich uživatelů před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • • Používáme šifrování, abychom udrželi vaše data v soukromí během přenosu.
 • • Prověřujeme naše postupy shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu do našich systémů.
 • • Omezujeme přístup k osobním informacím zaměstnancům, dodavatelům a agentům společnosti Kadant, kteří potřebují tyto informace vědět, aby je mohli zpracovávat za nás, a kteří podléhají přísným smluvním povinnostem týkajícím se důvěrnosti a mohou být disciplinárně nebo ukončeni, pokud tyto povinnosti nesplní

Přestože žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný, snažíme se chránit informace, které nám byly předloženy. Bereme v úvahu citlivost osobních údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme a používáme příslušnou technologii k ochraně vašich osobních údajů. Nemůžeme však zaručit jeho absolutní bezpečnost.

VAŠE PRÁVA O SOUKROMÍ

Jednotlivci v určitých zemích, včetně EHP, mají určitá práva ve vztahu ke svým osobním údajům. Máte například právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na strojově čitelnou kopii vašich údajů, právo na opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů a právo na výmaz všech vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitku proti našim zpracovatelským činnostem, jak je shrnuto níže.

Pokud máte nějaké dotazy nebo si přejete uplatnit svá práva výše popsaným způsobem, můžete nás kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

SOULAD A SPOLUPRÁCE S REGULÁTORY

We regularly review this Privacy Policy and make sure that we process your information in ways that comply with it.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a ujistíme se, že zpracováváme vaše údaje způsoby, které jsou s nimi v souladu.

Přenosy dat

Používáme servery po celém světě a vaše informace mohou být zpracovány na serverech umístěných mimo zemi, kde žijete. Bez ohledu na to, kde jsou vaše údaje zpracovávány, uplatňujeme stejnou ochranu, jaká je popsána v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Dodržujeme také určité právní rámce týkající se přenosu dat.

Evropské požadavky

Pokud se na zpracování vašich údajů vztahuje GDPR, poskytujeme ovládací prvky popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, abyste mohli uplatnit své právo požadovat přístup k vašim údajům, jejich aktualizaci, odstranění a omezení zpracování. Také můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely nebo tam, kde se spoléháme na své oprávněné zájmy.

Vaše údaje zpracováváme pro účely popsané v těchto zásadách na základě těchto právních důvodů:

S vaším souhlasem. Žádáme o váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro konkrétní účely a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při sledování oprávněných zájmů. Vaše údaje zpracováváme pro naše oprávněné zájmy a zároveň uplatňujeme záruky, které chrání vaše soukromí. To znamená, že zpracováváme vaše údaje například:

 • • Poskytování, údržba a zlepšování našich webových stránek tak, aby splňovaly potřeby našich uživatelů
 • • Vývoj nových produktů a funkcí
 • • Porozumění tomu, jak lidé používají naše webové stránky ke zlepšení výkonu našich webových stránek
 • • Marketing s cílem informovat uživatele o našich produktech
 • • Zjišťování, prevence nebo jiné řešení podvodů, zneužívání, zabezpečení nebo technických problémů s našimi webovými stránkami a
 • • Ochrana před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Kadant, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Při uzavírání nebo plnění smlouvy. Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytnutí produktu nebo služby, o které jste požádali na základě smlouvy nebo když jste nás požádali o podepsání smlouvy.

Při dodržování zákonných povinností. Vaše údaje budeme zpracovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost, například pokud reagujeme na právní proces nebo vymahatelnou žádost vlády.

Pokud máte dotazy týkající se našeho právního základu pro zpracování informací, můžete nás kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud máte obavy ohledně svých práv podle místních zákonů nebo chcete podat stížnost, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu údajů.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě a další webové stránky a mobilní aplikace provozované a ovládané třetími stranami. Pokud není uvedeno jinak, veškeré osobní údaje, které poskytnete jakýmkoli webovým stránkám třetích stran, budou shromažďovány touto stranou, nikoli námi, a budou se na ně vztahovat zásady ochrany osobních údajů dané strany, nikoli tyto zásady ochrany osobních údajů.

COOKIES

Používáme soubory „cookie“ a další podobné technologie (např. Technologie internetových značek, webové signály a vložené skripty), abychom vám mohli poskytnout lepší a personalizovanější uživatelské prostředí. Cookie je řetězec informací, které webová stránka ukládá do počítače návštěvníka a které návštěvnický prohlížeč poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí. Tyto technologie nám pomáhají porozumět a zlepšit způsob, jakým návštěvníci používají naše webové stránky, včetně toho, které stránky a produkty jsou zobrazovány nejčastěji.

Naše webové stránky mohou obsahovat webové signály a soubory cookie od poskytovatelů služeb třetích stran. V některých případech je to proto, že jsme najali třetí stranu, aby poskytovala služby naším jménem, například analýzu webu. Protože se váš prohlížeč připojuje k webovým serverům těchto třetích stran, aby získal tento obsah, mohou tyto třetí strany ve vašem zařízení nastavit nebo číst vlastní soubory cookie a mohou shromažďovat informace o vašich online aktivitách na webových stránkách nebo online službách.

K ovládání souborů cookie, webových signálů a podobných technologií máte celou řadu nástrojů, včetně ovládacích prvků prohlížeče k blokování a odstraňování souborů cookie a ovládacích prvků od některých poskytovatelů analytických služeb třetích stran k odhlášení ze shromažďování údajů prostřednictvím webových signálů a podobných technologií.

Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale poskytuje ovládací prvky, které vám je umožňují zablokovat nebo odstranit. Například v prohlížeči Google Chrome můžete soubory cookie blokovat nebo mazat kliknutím na Nastavení> Zobrazit rozšířená nastavení> Nastavení obsahu> Soubory cookie. V Microsoft Edge můžete blokovat nebo mazat cookies kliknutím na Nastavení> Soukromí> Cookies. Pokyny k blokování nebo mazání souborů cookie v jiných prohlížečích mohou být k dispozici v dokumentaci k ochraně osobních údajů nebo nápovědě každého prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete blokovat soubory cookie, je možné, že nebudete moci používat určité funkce webu a preference, které jsou závislé na cookies, mohou být ztraceny. Pokud se rozhodnete soubory cookie smazat, nastavení a předvolby ovládané těmito soubory cookie budou odstraněny a bude pravděpodobně nutné je znovu vytvořit.

DĚTI

Nemáme v úmyslu žádat nebo shromažďovat osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nezadávejte informace na tento web ani se nezúčastňujte našich služeb.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, napište nám prosím poštou na adresu Kadant Inc., Attn: Website Inquiries, One Technology Park Drive, Westford, MA 01886 USA, nebo nám pošlete e -mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat. Zkontrolujte prosím „Datum účinnosti“ v horní části této stránky, abyste zjistili, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány. Pokud není uvedeno jinak, veškeré změny, které provedeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění na této stránce. Vaše další používání našich webových stránek po jakýchkoli změnách těchto zásad ochrany osobních údajů naznačuje váš souhlas s postupy popsanými v revidovaných zásadách ochrany osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace, které o vás a vašem účtu máme.

Kadant

© Kadant Inc.