Skip to main content

Výzkum a vývoj

Kadant Drum Interior
Zatímco většina výrobců se na budoucnost připravuje, my ji vytváříme. Naše činnosti v rámci výzkumu a vývoje jsou hnací silou stojící za patentovanými technologiemi a inovativními produkty, které přinášíme na celosvětový trh. Naše globální středisko pro výzkum a vývoj ve městě Three Rivers, stát Michigan, je vybaveno 18 zkušebními stroji a 43 testovacími pozicemi, tribologickou laboratoří, dvěma izolačními místnostmi a výukovým střediskem se sezením pro 50 osob. Kromě interního vývoje produktů naše výzkumné středisko umožňuje zákazníkům simulaci jejich vlastních provozních podmínek za účelem zjišťování a kvantifikace příležitostí ke zdokonalení.
Kadant

© Kadant Inc.