Skip to main content

Audyty

Industrial

Audyty w zakresie bezpieczeństwa stanowią niezależną ocenę krytycznych elementów systemów pary w terenie, w celu zidentyfikowania luk związanych z bezpieczeństwem i w praktykach operacyjnych zakładu. Audyty dotyczące wydajności procesów produkcyjnych stanowią ocenę systemów parowych w terenie, koncentrującą się na określeniu możliwości i rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, szybkości produkcji i jakości produktów.

Nasze audyty kotłowni koncentrują się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Audyt zapewnia, że kotłownia posiada właściwie zezwolenia, jest należycie konserwowana i ma pełną dokumentację. Zapewnia również utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń zabezpieczających, w tym wszystkich zbiorników ciśnieniowych. Audyty systemu pary wodnej i oceny wydajności części suszącej koncentrują się przede wszystkim na wydajności. Cały system pary i kondensatu jest sprawdzany, identyfikowane są możliwości, a rozwiązania traktowane są priorytetowo. We wszystkich audytach współpracujemy z Tobą, aby rozwiązać wszystkie otwarte problemy.

Audyt w zakresie bezpieczeństwa kotłowni

 • Niezależny — audyt strony trzeciej
 • Przegląd kluczowego sprzętu i procesów
 • Ponad 70 punktów kontrolnych audytu
 • Lista działań dotycząca spraw priorytetowych
 • Identyfikacja bezpośrednich kwestii związanych z bezpieczeństwem
 • Dzielenie się dobrymi praktykami

Audyt systemu pary wodnej

 • Audyt systemu pary przy produkcji tektury falistej
 • Audyt kotłowni systemu pary
 • Pomiary temperatury papieru
 • Analiza warunków przejściowych
 • Zalecenia dotyczące usprawnień operacyjnych
 • Zalecenia dotyczące modernizacji sprzętu

Ocena wydajności suszarki

 • Pomiary w części suszącej
 • Analiza rozmiarów wyposażenia
 • Zalecenia dotyczące usprawnień operacyjnych
 • Zalecenia dotyczące modernizacji sprzętu
 • Analiza „ROI” (zwrotu z inwestycji)

Pobieranie plików

Oryginalne części serwisowe i zestawy naprawcze OEM

Korzystanie z oryginalnych części serwisowych OEM zapewnia, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z najwyższymi standardami. Eksperci firmy Kadant Johnson mogą szybko i dokładnie zidentyfikować części serwisowe dla naszego sprzętu, a nasz krótki czas realizacji zapewnia klientom dostęp do potrzebnych im części, wtedy kiedy ich potrzebują.
Kadant
© Kadant