Skip to main content

Sterowanie systemem

System Controls
Niezależnie od tego, czy proces produkcyjny wykorzystuje system pary kaskadowej, system termosprężarek pary, czy hybrydę obydwu systemów, inteligentne sterowanie i automatyzacja zmaksymalizują ogólną wydajność i efektywność procesu produkcyjnego. Zintegrowane elementy sterujące i sprzęt są niezbędne do efektywnego sprostania prędkościom produkcyjnym i możliwościom eksploatacyjnym nowoczesnych procesów przemysłowych.

Łączymy doświadczenie w zakresie sterowania i transportu pary dzięki szerokiej gamie połączeń parowych, syfonów i sprzętu do jej transportu, aby zapewnić wysoką wydajność produkcji. Nasze systemy sterowania automatycznie i w sposób ciągły dostosowują parametry pary w celu zapewnienia stabilności i wydajności procesów produkcyjnych. Biorą one pod uwagę wiele parametrów roboczych, w tym jakość produktu, jego wagę, rodzaj, prędkość i zawartość wilgoci. Nasz układ logiczny systemu sterowania obejmuje zapobieganie zalaniu, zadławieniu termosprężarek, zarządzanie różnicą ciśnień, pomoc przy rozruchu/wyłączeniu i analizę przerwań procesu. Podczas incydentów występujących w systemie umożliwia on operatorowi regulację obciążeń cieplnych przy zachowaniu równowagi systemu. Monitoruje on również efektywność energetyczną i wydajność procesu, co pozwala na optymalizację systemu i wykonanie czynności związanych z konserwacją prewencyjną.

Technologia sterowania procesem suszenia papieru Dryer Management System®

 • Automatyczne obliczanie krzywej ciśnienia/ zadanej wartości dla stałej wydajności
 • Układ logiki sterującej dla wielu scenariuszy (np. rozruchu) dla szybkiego dostosowania systemu do warunków pracy
 • Graficzny interfejs użytkownika dla intuicyjnej obsługi
 • Sterowanie przyciskami ułatwia regulację
 • Automatyczne balansowanie systemu eliminuje zalanie suszarki i liczbę przerwań wstęgi
 • Interfejs zdalny dla operatora sterującego procesem produkcyjnym
 • Monitorowanie i wyznaczanie trendów w zakresie zużycia energii i szybkości suszenia w celu uzyskania optymalnej wydajności

Technologia sterowania dla zakładów produkujących pudełka Thermomax®

 • Automatyzacja oparta na programowalnym sterowniku logicznym PLC z graficznym interfejsem użytkownika zapewnia prostą, intuicyjną obsługę
 • Umożliwia produkcję przy wysokiej prędkości roboczej
 • Szybka reakcja na zmiany temperatury wałka i płyty grzejnej pozwala na dokonanie zmian jakości produktu w czasie rzeczywistym
 • Szeroki zakres obciążeń roboczych zapewnia zmienność wagi płyty tekturowej
 • Podwójne płyty grzejne wałków ryflujących są podzielone na strefy co umożliwia sterowania o wysokiej efektywności
 • Sterowanie parą przelotową zwiększa efektywność energetyczną
 • Zdalna diagnostyka i analiza procesów umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów

Systemy pary dla przemysłu przetwórczego

Nasze systemy pary i technologie w zakresie sterowania mogą być stosowane do procesów przemysłowych, które wykorzystują ciepło pary w ciągłym procesie produkcyjnym. Integracja konstrukcji systemu pary, w tym sprzętu, projektowania rurociągów i elementów sterujących, zapewnia operatorom kontrolę nad procesem produkcyjnym i integrację systemu niezbędną do maksymalizacji jakości i wydajności. Prawidłowo zaprojektowany i wydajny system pary może skrócić czas reakcji na awarie systemu i zmiany w produkcji, a także wydłużyć czas pracy bez przestojów dzięki odpowiednim procedurom uruchamiania i wyłączania. Przykładami zastosowań, które wykorzystują ciepło pary w procesach ciągłych są płatkowanie na bębnie, mielenie na mokro i łupkowanie w górnictwie. Przykładowe gałęzie przemysłu obejmują przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny oraz petrochemiczny i gazowy.

Pobieranie plików

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant