Skip to main content

O

Zagadnienia związane z transportem płynów są obszarem specjalizacji firmy Kadant.
Dostarczamy urządzenia i kluczowe komponenty stosowane w przemyśle przetwórczym na całym świecie. Nasze produkty, technologie i usługi odgrywają integralną rolę w zwiększaniu wydajności procesów, optymalizacji wykorzystania energii i maksymalizacji produktywności w przedsiębiorstwach wymagających dużych zasobów.
Branża związana z transportem płynów jest wspierana przez przeróżne zakłady produkcyjne, biura sprzedaży oraz centra badawczo-rozwojowe na całym świecie.

Obsługujemy najważniejsze branże

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł budowlany
 • Przemysł przetwórczy
 • Produkcję opakowań z tektury falistej
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł maszynowy
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł petrochemiczny i gazowy
 • Przemysł energetyczny
 • Produkcję masa papierniczej i papieru
 • Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych
 • Przemysł tekstylny i włókienniczy
Kadant
© Kadant