Skip to main content

Jednostki sterujące

Control Units
Jednostki sterujące mogą zapewnić dodatkowe wsparcie dla gumowych złączy kompensacyjnych, zapewniając wytrzymałość i sztywność, gdy właściwe mocowanie nie jest dostępne.
Jednostki sterujące są również używane do ograniczania zakresu ruchu złącza kompensacyjnego. Powinny one być zawsze stosowane, gdy nadmierne naprężenie i ruch na złączu może spowodować, że połączenie zawiedzie lub może być nadmiernie naprężone do punktu możliwej awarii. Liczba prętów sterujących zainstalowanych na złączu jest podyktowana wymaganym ciśnieniem w systemie. Odpowiednia liczba prętów może również dać większą kontrolę nad wszelkimi ruchami bocznymi. Ogólnie rzecz biorąc, jednostki sterujące są zawsze zalecane jako dodatkowy czynnik bezpieczeństwa, zapobiegający uszkodzeniu złącza i związanego z nim osprzętu.

Cechy charakterystyczne

  • Odporne na korozję blachy węzłowe i pręty stalowe
  • W pełni nagwintowany pręt stalowy
  • Zaprojektowane do ograniczania kompresji lub ciągłego przeciwdziałania ruchowi osiowemu złącza kompensacyjnego
  • Dostępne nakrętki wewnętrzne lub tuleje kompresyjne zapobiegające nadmiernej kompresji

Korzyści

  • Chroni złącza kompensacyjne poprzez ograniczanie lub kontrolowanie sił osiowych
  • Poprawione bezpieczeństwo i obsługa
  • Dodatkowa sztywność i wytrzymałość dla systemu rurociągów
  • Wydłużony okres użytkowania

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy systemy transportujące płyny. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań klienta w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant