Instrukcja montażu złącza obrotowego 9500 CorrPro® - 12 mm z syfonem stacjonarnym

Effective: October 12, 2022

Wprowadzenie

Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami przed przystąpieniem do pracy.
Patrz rysunek złożeniowy Kadant Johnson w celu identyfikacji części oraz rysunek A37640 w celu sprawdzenia siły dokręcenia. Dla łatwej identyfikacji, częściom użytym w poszczególnych krokach często towarzyszy ich pozycja na rysunku montażowym [np. uszczelka (8B)]. Dokręć wszystkie śruby zgodnie ze wzorem gwiazdy. Certyfikowane rysunki są dostępne na żądanie. Wymiary mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

BEZPIECZEŃSTWO

warning symbol

Ten symbol bezpieczeństwa ostrzega o ryzyku śmierci lub obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Na wszystkich etapach może dojść do śmierci lub obrażeń, jeśli maszyna nie zostanie odłączona od zasilania, rozhermetyzowana, schłodzona i zatrzymana. Jeśli produkt będzie eksploatowany z płynem lub ciśnieniem, temperaturą lub prędkością niezgodnymi ze specyfikacjami, może dojść do śmierci lub obrażeń. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z ciężkimi częściami i niebezpieczeństwem przygniecenia może dojść do śmierci lub obrażeń. Postępuj zgodnie z procedurami bezpieczeństwa swojej firmy.

NARZĘDZIA

Różne klucze płasko-oczkowe
Różne klucze nasadkowe
Klucz dynamometryczny od 30 do 250 lbs (13,6 - 113,5 Kg)
Narzędzie do obsługi syfonu

Krok 1

Usuń istniejący sprzęt. Oczyścić powierzchnię uszczelki czopu. Otwory gwintowane wyszlifować i oczyścić. W razie potrzeby zdejmij pokrywę łożyska.
Ważne: w niektórych zastosowaniach ponownie wykorzystuje się pokrywę łożyska i/lub kołnierz czopu. Uważnie przejrzyj swoją aplikację i pomiń kroki, które nie mają zastosowania.
symbol

Sprzęt musi być chłodny i pozbawiony ciśnienia.

Krok 2

W przypadku używania wspornika zamontowanego do czoła maszyny, zainstaluj wspornik za pomocą odpowiednich elementów mocujących.

Jeśli wspornik jest zintegrowany z pokrywą łożyska, postępuj zgodnie z zaleceniami montażowymi producenta maszyny. Kołnierz czopu będzie musiał zostać usunięty, jeśli jego średnica zewnętrzna jest większa niż średnica zewnętrzna czopu.

Krok 3

Jeśli ma to zastosowanie, zainstaluj kołnierz czopa za pomocą odpowiedniej uszczelki i/lub pierścienia O-ring.

Krok 4

Zamontować dysk cierny za pomocą odpowiednich pierścieni uszczelniających i/lub uszczelki.

Krok 5

Zaaplikować trzy równomiernie rozmieszczone krople płynu do montażu pierścienia uszczelniającego na stożkowej stronie pierścienia uszczelniającego. Zamontuj pierścień uszczelniający.

Ważne: Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest wyśrodkowany i nie spada z dysku ciernego.

Krok 6

Zamontuj zespół korpusu do wspornika i zabezpiecz dostarczonymi elementami mocującymi (1A).

Ważne: sprawdź wskaźnik wizualny, aby zapewnić prawidłową konfigurację.

symbol
Ryzyko przytrzaśnięcia podczas instalacji.
symbol
Siła sprężyny obecna podczas instalacji.

Krok 7

Przy prostym syfonie nałożyć Loctite® 242 na wkładkę gwintowaną. Włóż syfon do czopa i delikatnie obróć pionową nogę na pozycję godziny szóstej.

Włóż narzędzie do obsługi syfonu, aż zetknie się z wkładką. Obróć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzasnąć wkładkę blokującą. Obróć nią dodatkowo dwa razy, aby zapewnić spasowanie.
Podczas wywierania nacisku na narzędzie, obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wytłoczona litera „T” na narzędziu będzie skierowana do góry. Pociągnij narzędzie do tyłu o około 1" (25 mm). Popchnij narzędzie do przodu, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Płytka zacznie wkręcać się w pionową nogę. Dokręć wkładkę momentem 50 ft-lbs (68 Nm).

Wskazówka: pociągnij syfon do siebie, aby upewnić się, że pionowa noga jest zablokowana.

Krok 8

Nałożyć środek przeciwzatarciowy na gwinty i zwężającą się część rury poziomej. Nasmaruj i zainstaluj uszczelkę miseczkową (12 i 2E) w korpusie i pokrywie.

Krok 9

Umieść pokrywę na rurze poziomej. Ręcznie dokręć nakrętkę na rurze poziomej.
Ważne: upewnij się, że wpust na rurze poziomej jest połączony z rowkiem na głowicy.

Uwaga: Ustaw połączenie wylotowe w żądanej pozycji.

Krok 10

Obróć śrubę regulacyjną, aż znajdzie się poniżej średnicy wewnętrznej pierścienia ustalającego. Włóż śruby mocujące (2A) do pierścienia ustalającego. Nasuń podkładki sprężyste (2B) na śruby mocujące, wypukłą stroną skierowaną do pierścienia ustalającego.

Krok 11

Zamontuj pierścień ustalający w głowicy. Przymocuj pierścień ustalający i pokrywę do korpusu za pomocą śrub z łbem walcowym. Dokręcić momentem 30 do 42 ft-lbs (41 do 57 Nm).

Ważne: zamontuj pierścień ustalający i pokrywę tak, aby były wyśrodkowane na korpusie.

Krok 12

Dokręć nakrętkę rury poziomej momentem 175 do 200 ft-lbs (237 do 271 Nm). Zainstaluj złącze obrotowe.

IS-9500CorrPro-12mm-Stationary-1

The Kadant Johnson Warranty
Kadant Johnson products are built to a high standard of quality. Performance is what you desire: that is what we provide. Kadant Johnson products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year after the date of shipment. It is expressly understood and agreed that the limit of Kadant Johnson’s liability shall, at Kadant Johnson’s sole option, be the repair or resupply of a like quantity of non-defective product.

Kadant Johnson rotary joints and accessories could be subject to European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED). Modifications or changes to rotary joints and/or accessories are only permitted upon approval of Kadant Johnson. Only genuine Kadant parts and original accessories will ensure the safety of these assemblies. The use of other than original parts voids the warranty and will lead to forfeiture of the declaration of conformity and will invalidate any liability for damages cause thereby.

Kadant
© Kadant