Instrukcje instalacji głowicy parowej 9500 CorrPro® - 12 mm z syfonem obrotowym

Effective: October 5, 2022

Wprowadzenie

Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami przed przystąpieniem do pracy.

Patrz rysunek złożeniowy Kadant Johnson w celu identyfikacji części oraz rysunek A37640 w celu sprawdzenia siły dokręcenia. Dla łatwej identyfikacji, częściom użytym w poszczególnych krokach często towarzyszy ich pozycja na rysunku montażowym [np. uszczelka (8B)]. Dokręć wszystkie śruby zgodnie ze wzorem gwiazdy. Certyfikowane rysunki są dostępne na żądanie. Wymiary mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

BEZPIECZEŃSTWO

warning symbol

Ten symbol bezpieczeństwa ostrzega o ryzyku śmierci lub obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Na wszystkich etapach może dojść do śmierci lub obrażeń, jeśli maszyna nie zostanie odłączona od zasilania, rozhermetyzowana, schłodzona i zatrzymana. Jeśli produkt będzie eksploatowany z płynem lub ciśnieniem, temperaturą lub prędkością niezgodnymi ze specyfikacjami, może dojść do śmierci lub obrażeń. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z ciężkimi częściami i niebezpieczeństwem przygniecenia może dojść do śmierci lub obrażeń. Postępuj zgodnie z procedurami bezpieczeństwa swojej firmy.

NARZĘDZIA

Różne klucze płasko-oczkowe
Różne klucze nasadkowe
Klucz dynamometryczny od 30 do 250 lbs (13,6 - 113,5 Kg)

Krok 1

Usuń istniejący sprzęt. Oczyścić powierzchnię uszczelki czopu. Otwory gwintowane wyszlifować i oczyścić. W razie potrzeby zdejmij pokrywę łożyska.

Ważne: W niektórych zastosowaniach ponownie wykorzystuje się pokrywę łożyska i/lub kołnierz czopu. Uważnie przejrzyj swoją aplikację i pomiń kroki, które nie mają zastosowania.

symbol

Sprzęt musi być chłodny i pozbawiony ciśnienia.

Krok 2

Jeśli używasz wspornika, który jest montowany do czoła maszyny, zainstaluj wspornik za pomocą odpowiednich mocowań.

Jeśli wspornik jest zintegrowany z pokrywą łożyska, postępuj zgodnie z zaleceniami montażowymi producenta maszyny. Kołnierz czopu będzie musiał zostać usunięty, jeśli jego średnica zewnętrzna jest większa niż średnica zewnętrzna czopu.

Krok 3

Jeśli trzeba, zainstaluj kołnierz czopa za pomocą odpowiedniej uszczelki i/lub pierścienia O-ring(s).

Krok 4

Zamontować dysk cierny za pomocą odpowiednich pierścieni uszczelniających i/lub uszczelki.

Krok 5

Zamontuj rurę poziomą w czopie i zablokuj zgodnie z instrukcjami producenta rolki.

Krok 6

Umieścić trzy równomiernie rozmieszczone krople płynu do montażu pierścienia uszczelniającego na stożkowej stronie pierścienia uszczelniającego. Zamontuj pierścień uszczelniający.

Ważne: Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest wyśrodkowany i nie spada z płytki ścieralnej.

Krok 7

Zamontuj zespół obudowy do wspornika i zabezpiecz dostarczonymi elementami mocującymi (1A).
 
Ważne: Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest wyśrodkowany i nie spada z płytki ścieralnej.
symbol
Ryzyko przygniecenia podczas instalacji.
symbol

Siła sprężyny obecna podczas instalacji.

Krok 8

Nasmaruj rurę poziomą i uszczelnienie znajdujące się w pokrywie. Założyć uszczelkę (12) na pokrywę i ją zamontować.

Note: Orient the outlet connection in the desired position.


IS-9500CorrPro-12mm-Rotating-1

The Kadant Johnson Warranty
Kadant Johnson products are built to a high standard of quality. Performance is what you desire: that is what we provide. Kadant Johnson products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year after the date of shipment. It is expressly understood and agreed that the limit of Kadant Johnson’s liability shall, at Kadant Johnson’s sole option, be the repair or resupply of a like quantity of non-defective product.

Kadant Johnson rotary joints and accessories could be subject to European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED). Modifications or changes to rotary joints and/or accessories are only permitted upon approval of Kadant Johnson. Only genuine Kadant parts and original accessories will ensure the safety of these assemblies. The use of other than original parts voids the warranty and will lead to forfeiture of the declaration of conformity and will invalidate any liability for damages cause thereby.

Kadant
© Kadant