Skip to main content

9800 PT2X Döner Bağlantı Elemanı için Kurulum Talimatları

Geçerlilik 1 Ocak 2022

GİRİŞ

Devam etmeden önce tüm talimatları okuyun.

Parça kodları için Kadant Johnson montaj resmine ve tork değerleri için NL9528 numaralı teknik resme bakın. Parçaların kolayca tanınabilmesi için her adımda kullanılan parçalar genellikle montaj resmindeki konumlarıyla birlikte belirtilmiştir [ör. conta (8B)]. Tüm bağlama elemanlarını yıldız düzeninde sıkın. Talep üzerine onaylı resimler temin edilmektedir. Verilen ölçüler yalnızca referans amaçlıdır ve değişebilir.

GÜVENLİK İŞARETİ

warning symbol

Bu güvenlik işareti, sizi talimatlara uyulmaması durumunda ortaya çıkacak can kaybı veya yaralanma risklerine karşı uyarır. Makinenin enerjisini kesme, basınç tahliyesi, soğutma ve durdurma işlemlerinin yerine getirilmemesi halinde, tüm adımlarda can kaybı veya yaralanma meydana gelebilir. Ürün, teknik özelliklerine uygun olmayan bir akışkanla veya basınç, sıcaklık ya da hız değeriyle çalıştırılırsa can kaybı veya yaralanma meydana gelebilir. Ağır parçalara ve sıkışma tehlikelerine karşı uygun şekilde önlem alınmazsa can kaybı veya yaralanma meydana gelebilir. Şirketinizin güvenlik prosedürlerini uygulayın.

GEREKLİ ALETLER

Her Ekipte Bulunması Gereken Aletler

2 x 17 mm Kombine Anahtar
2 x 19 mm Kombine Anahtar
24 mm Kombine Anahtar
24 mm Kısa Lokma Anahtar
6 mm Altı Köşe Lokma Anahtar
8 mm Altı Köşe Lokma Anahtar
13 mm Altı Köşe Lokma Anahtar
200 Nm Tork Anahtarı
1/2 ila 3/8 Lokma Adaptör (Küçültme)
1,5 kg çekiç
Conta Kazıma Aleti

Ekipler Arasında Paylaşılacak Aletler

95mm/ 1 ¾" Altı Köşe Lokma Anahtar
600 Nm Tork Anahtarı
14 mm Altı Köşe Lokma Anahtar
19 mm Altı Köşe Lokma Anahtar
Cırcır anahtar

ADIM 1

Mevcut ekipmanı sökün. Yatak conta yüzeyini temizleyin. Tüm vidalı delikleri tespit edip temizleyin. Gerekirse yatak kapağını sökün.

symbol

Ekipman soğutulmuş ve basınçsız olmalıdır.

ADIM 2

Bir yatak kapağı takacaksanız yatak yuvasını temizleyin ve yuvaya sızdırmazlık macunu uygulayın. Yuvaya sürün ve cıvatalarla (20C) sabitleyin.

ADIM 3

Yalıtım manşonu takacaksanız "Yalıtım Manşonu Montaj Talimatları"na bakın. Yatak flanşını, contayı (8B) ve ara flanşı (gerekirse) yatağa yerleştirin ve cıvataları (5A) kullanarak sabitleyin.

ADIM 4

Aşınma plakasını ve contayı (8A) yatak flanşına yerleştirin ve cıvatalarla (16A) sabitleyin. Çember braketi cıvatalarla (20C) sabitleyin.

ADIM 5

Aşınma plakasının ve sızdırmazlık elemanının (6) temas yüzeylerini ve nipeli temizleyin. Sızdırmazlık elemanı ve uç kapağı sistemini dört cıvatayla (3C) sabitleyin.

İpucu: Uç kapağı sistemini takarken sızdırmazlık elemanını parmak uçlarınızla iç tarafından destekleyerek dengeleyin.

Önemli: Uç kapağı sistemini sabitledikten sonra, girintili kanal görülebilmelidir. Aksi halde ölçülerde bir hata vardır. Bu durumda lütfen Kadant Johnson ile iletişime geçin.

symbol

Uç kapağı sisteminin montajı sırasında sıkışma tehlikesi.

symbol

Uç kapağı sisteminin montajı sırasında yay kuvveti mevcuttur.

ADIM 6, SEÇENEK 1

Taşıyıcı mili kurutucunun dışından yerleştirin. Bunun için kurutucu başlığıyla yatak arasında yeterli boşluğun olması gerekir. Taşıyıcı mil somununu sökün ve kaynama önleyiciyle yağlayın. Taşıyıcı milin düz tarafını döner bağlantı elemanı ve yatak deliğinden geçirin. Konik tarafı uç kapağından 7" (178 mm) dışarı çıkacak şekilde bırakın. Taşıyıcı milin konik bölümüne kaynama önleyici uygulayın. Önceden monte edilmiş gövdeyi ve taşıyıcı mil O-ringini silikon yağlayıcıyla yağlayın. Gövdeyi taşıyıcı milin üzerine yerleştirin ve pimi taşıyıcı mil yuvalarıyla hizalayın. Her ikisini çember braketteki saplamaların üzerine yerleştirin ve altı köşe somunlarla (20B) sabitleyin."

ADIM 6, SEÇENEK 2

Taşıyıcı mili kurutucunun içinden yerleştirin.

Taşıyıcı mil somununu sökün ve hem somunu hem de taşıyıcı milin konik kısmını kaynama önleyiciyle yağlayın. Önceden monte edilmiş gövdeyi ve taşıyıcı mil O-ringini silikon yağlayıcıyla yağlayın. Gövdeyi çember braketteki saplamaların üzerine yerleştirin ve altı köşe somunlarla (20B) sabitleyin.

Kurutucunun iç tarafından, taşıyıcı milin konik ucunu yatağa sokun. Gövdedeki pimi taşıyıcı mil hizalama yuvalarıyla hizalayın ve yerine itin.

ADIM 7

İki adet bükülmüş emniyet pulu tırnağını gövdeye yerleştirin ve taşıyıcı mil somununu takıp 400 ft-lbs (542 Nm) torkla sıkın. Cıvatanın gevşemesini önlemek için iki emniyet pulu tırnağını cıvatanın düz kısımlarına gelecek şekilde bükün.

ADIM 8

Kurutucunun içinden yatay boruya diş sızdırmazlığı uygulayın ve ardından bunu dikey boruya vidalayın. Tahliye ayağını dikey sifon borusuna geçirin. Tahliye ayağını, destek braketini ve dikey boruyu, yatay boru O-ring içinden geçene ve destek braketi taşıyıcı milin ucuna oturana kadar taşıyıcı milin içine sürün. Verilen kelepçeleri ve altı köşe somunları kullanarak dikey tahliye borusunu destek braketine sabitleyin.

ADIM 9

Son Sifon Ayarı.

Destek braketinin dikey olduğundan, sifon tahliye ayağının kurutucunun dibinde olduğundan ve sifon tahliye ayağının kurutucunun dönüş yönüne uygun şekilde ayarlandığından emin olmak için kontrol edin. Taşıyıcı mil braketinin dairesel kısmını, taşıyıcı milin ucundan 4" (102 mm) mesafede olacak şekilde ayarlayın. Kurutucunun bir kanalı varsa tahliye ayağını bu kanala ortalayın. Destek braketi kelepçe cıvatalarını 50 ft-lbs (68 Nm) torkla sıkın. Uygun mastar kullanarak, tahliye boşluğunu Kadant Johnson teknik verilerine uygun şekilde ayarlayın.  Cıvataları/altı köşe somunları sıkarak sabitleyin.

ADIM 10

Sifonun karşı ağırlıklar, kapaklar ve Turbulator® Tube™ barlar dahil hiçbir engele çarpmadığından emin olun.

Yatak boyunca en az 3/16" (5 mm) olması gereken taşıyıcı mil boşluğunun korunup korunmadığını kontrol edin. Destek braketi kelepçe cıvatalarını 50 ft-lbs (68 Nm) torkla sıkın.

ADIM 11

Contayı (8) kafaya yerleştirin ve kafayı cıvatalarla (2A) gövdeye sabitleyin. Döner bağlantı elemanını boru tesisatına bağlayın.


IS-9800PT2X-1-TK

Kadant Johnson Garantisi
Kadant Johnson ürünleri yüksek kalite standardında üretilir. İsteğiniz performans olduğunda, beklentinizi biz karşılarız. Kadant Johnson ürünleri, sevkiyat tarihinden itibaren bir yıl süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garantilidir. Kadant Johnson'ın sorumluluğu, Kadant Johnson'ın yegane takdirine göre denk miktarda kusurlu olmayan ürünün onarımı veya yeniden tedarikiyle sınırlıdır.

Kadant Johnson Döner bağlantı elemanları ve aksesuarlar, Avrupa Basınçlı Ekipman Direktifi 2014/68/EU'ya (PED) tabidir (tabi olabilir). Döner bağlantı elemanları ve/veya aksesuarlarda tadilat ya da değişikliklere yalnızca Kadant Johnson'ın onayıyla izin verilir. Bu sistemlerin güvenliği, yalnızca orijinal Kadant parçaları ve orijinal aksesuarlarla güvence altına alınabilir. Orijinal parçalar dışındaki parçaların kullanılması garantiyi ve uygunluk beyanını geçersiz kılar. Kadant Johnson, böyle bir durumda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.